ADİGE YAZINININ DOĞUŞU

SHALAHO Abu Ulusal kültürün, ulusal düşüncenin ilerleme kaydetmesinde yazın dilinin önemini anlayarak, o değerli silahı halka kazandırma çabası Adige halkının duyarlı evlatlarını her zaman kaygılandırmıştır. 19. yüzyılda Adige yazını birçok…

Okumaya devam edin ADİGE YAZINININ DOĞUŞU

OSET DİLEK, TEMENNİ VE DUALARDAN BİR DEMET

Yayına Hazırlayan: Mamşıratı İrme Ö.Temurlenk Günümüzde insani değerlerin yerini hakaret, küfür ve bedduaların aldığı dünyamızda olduğu gibi, Osetya'da da yok olmaya yüz tutan dilek, temenni ve duaların toplanmasına gerek duyularak…

Okumaya devam edin OSET DİLEK, TEMENNİ VE DUALARDAN BİR DEMET

ADİGECE SAYILAR

CircassianCenter 1 ZI 2 TU 3 ŞI 4 PLI 5 THU 6 XI 7 BLI 8 Yİ 9 BIĞU 10 BIŞI 11 PŞIKUZ 12 PIŞIGUİT 13 PIŞIGUYŞ 20 TOŞ 30…

Okumaya devam edin ADİGECE SAYILAR

ADİGECE AYLAR

CircassianCenter Ocak                      MEZAYE Şubat                            ŞILE Mart                     ĞATHABE Nisan                      MELİŞIH Mayıs                      NEGIĞA Haziran                  MOKAVE Temmuz          BADZEVUĞO Ağustos Eylül                      FOGADE Ekim                  JEPVAĞOO Kasım                    ŞEKEĞO…

Okumaya devam edin ADİGECE AYLAR

ADİGECE GÜNLER

CircassianCenter   Pazartesi                          BIYILIBE Salı                                    GHUBJİ Çarşamba                  BERESKEJIY Perşembe                       MAŞÜ'OK Cuma                        BERESKEFO Cumartesi                    MAFEZAKO Pazar                           THARMAFE  

Okumaya devam edin ADİGECE GÜNLER

OSMAN ÇELİK’İN ANISINA

CircassianCenter Büyük Çerkes sürgününde (1864), Kafkasya'nın Şapsığ bölgesinden Anadolu’ya göç ederek Afyon yöresinde yerleşen Hakhurat adlı bir Adige ailesindendir. 1934 yılında Dinar ilçesine bağlı Yapağlı köyünde doğdu. Istanbul Üniversitesi Orman…

Okumaya devam edin OSMAN ÇELİK’İN ANISINA

TSAĞO AHMET NURİ

Biyografi.net Ahmet Nuri Tsağo, eğitimci ve yazar. Büyük Çerkes sürgününde önce Balkanlara, sonra da Suriye'ye sürülerek Golan yöresinde yerleşmiş olan bir ailenin çocuğudur. 1888 yılında Kuneytra kasabasında doğdu. Babasının adı…

Okumaya devam edin TSAĞO AHMET NURİ

UZUNYAYLA’DAN BİR KAN BEDELİ HİKAYESİ – АСЛЭН ЛЪЫ УАСЭ

ТЭГЪУЛАН ЕКЪУБ (TEGULAN Yakup Temel) Л1эныгъэр сыт щыгъуи гу1эгъуэщ ауэ ар сыт хуэдизу  уи жъагъуэ  пщ1ыми, хамэ ил уызыркъым зэрыжа1эм хуэдэуэ, а гукъеуэр, л1ам и 1ыхьлы, и благъэ и ныбжэгъухэм…

Okumaya devam edin UZUNYAYLA’DAN BİR KAN BEDELİ HİKAYESİ – АСЛЭН ЛЪЫ УАСЭ

ADİGECE ÖYKÜ – ДЭК1УЭРАБГЪУ КЪЫХУЭГЪУЭТЫН ХУЕЙЩ

Тэгъулан Екъуб (TEGULAN Yakup Temel) Тыркум, илъэс зыхбжанэ зхуащи, адыгэ щ1алэгъуалэхэр гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэм хуэзэуэ зэхосхэри, я нэгу зэрагъэужь, зэроц1ыху, зо1ущ1эхэ. Мы гъэми, мэкъуэуэгъуэм и 15-20 махуэхэм языхуаку Анталя къэлэм щызрыгъуэтахэщ.…

Okumaya devam edin ADİGECE ÖYKÜ – ДЭК1УЭРАБГЪУ КЪЫХУЭГЪУЭТЫН ХУЕЙЩ

1964 – ХЬЭЩ1Э ЩЭ1ЭЩ

Тэгъулан Екъуб (TEGULAN Yakup Temel) 1964 гъэм и бжыхьэк1эт. Шаркъышлэ къалэм гъавэ тшэну гъуэгъанэ дытехьат. Гъуэгущхьэ1ум къуажэ куэд уыщрихьэлэт, хьэм тетыгъуэти къуажэ гъунэхэм самэшхуэхэр тету щыболагъу. Дивхэм я мэкъумылэр зэрылъ…

Okumaya devam edin 1964 – ХЬЭЩ1Э ЩЭ1ЭЩ