KUZEY KAFKASYA HALKLARININ ETNOLOJİK ANALİZİ

Hulusi Üstün Şurası üzüntü vericidir ki Kuzey Kafkasyalıların insanlığın yeryüzündeki serüveninde oynadıkları rolle, onların haklarında bilinenler arasındaki oran çok dengesizdir. Bu bölge ve bu bölgede yaşayan halklar hakkında bilinenler hala…

Okumaya devam edin KUZEY KAFKASYA HALKLARININ ETNOLOJİK ANALİZİ

KARADENİZ: BİR HALKLAR MOZAİĞİ

Habib Gül Karadeniz yüzyıllar boyunca çeşitli imparatorluklar, krallıklar ve devletler arasında anlaşmazlıklar ve savaşlar nedeni olagelmiştir. İlk çağlardan günümüze bu coğrafyanın onlarca savaşa ve paylaşıma maruz kalması, yalnızca yeraltı ve…

Okumaya devam edin KARADENİZ: BİR HALKLAR MOZAİĞİ

KAFKASYA’NIN COĞRAFÎ KONUMU VE STRATEJİK ÖNEMİ

Dr. Ufuk Tavkul www.caucasus.8k.com Karadeniz ile Hazar denizi arasında Doğu-Batı paralelinde uzanan ve yüksekliği orta kısımlarında beş bin metreyi aşan sıradağlar günümüzde Kafkaslar adıyla tanınmaktadır. Ortaçağ İslam gezginlerinin seyahatnamelerinde ve…

Okumaya devam edin KAFKASYA’NIN COĞRAFÎ KONUMU VE STRATEJİK ÖNEMİ

KAFKASYA JEOPOLİTİĞİNDE YENİ YAPILANMA

Kaan Öğüt Aydınlanma1923 Dergisi, 20 Aralık 2002 Kafkasya jeopolitik açıdan çok önemli bir bölge ve Türkiye Balkanlara olduğu gibi bu geçiş bölgesine de komşu. Kafkasya, hem kendisi zengin bir petrol…

Okumaya devam edin KAFKASYA JEOPOLİTİĞİNDE YENİ YAPILANMA