EVDE KÜLTÜREL DERİNLİK KAZANMA

YEMUZ Nevzat Tarakçı

İşte fırsat!
Evdeyiz.
Zamanımız var ve bol.
Evdeki bu zamanı verimli değerlendirebilirsek bu sancılı dönemde iyi iş çıkarabiliriz.
Nasıl mı?
Daha çok okuyarak.
Daha bilinçli bir kimlik ve kültür sorgulaması yaparak.
Ana dille daha çok buluşarak!
Tarihle daha iyi yüzleşerek.
Yani, kültürel bilinçte, içe doğru derinleşerek!

BU FIRSAT KAÇMAZ!
Malum, insan hayatına derinlik kazandıran kültürdür.
Bu değerlerle bir kez daha kuşanıp bu değerleri kültürel dolaşıma sokmak, kültür hayatımıza hem derinlik hem dinamizm kazandıracaktır..
O halde bu fırsat kaçırılmamalı, çok iyi değerlendirilmeli.

“BEN DE ÇERKESİM !” DEMEK YETMİYOR
Yanmayan ampul ne kadar ampulse,
Patlamayan silah ne kadar silahsa,
Ruhu bedeninden ayrılmış insan ne kadar canlıysa,
Ana dilini konuşamayan, tarihini, kültürünü bilmeyen, kimliğini, benliğini merak etmeyen, yani kültürel bilinç kazanamamış Çerkes de o kadar Çerkes’tir! 

GÜN GEÇTİKÇE ERİYEN BİR KÜLTÜR
Bu kültür, her geçen gün biraz daha kan kaybediyor.
Değerlerimiz, her gün biraz daha eriyor.
Çünkü yeterli kültürel bilince sahip değiliz.
Bu yüzden gerekli önlemleri alamıyoruz.
Çünkü okumuyoruz.
Çünkü okutamıyoruz.
Okumayı sevmiyoruz.
Okumayı sevdiremiyoruz!

İŞTE FIRSAT!
İşte fırsat!
Evdeyiz, fazlasıyla zamanımız var!
Daha fazla okuyarak, daha fazla araştırarak daha fazla kültürel derinliğe ulaşabiliriz!

OKUMUYORUZ AMA HER ŞEYİ BİLİYORUZ
Daha bilinçli bir toplum olmanın yolu belli.
Okumak!
Toplumumuz daha çok, “Nart”lar, “Setenay”lar daha fazla okusun!
Daha fazla düşünsün.
Daha çok üretsin.
Gençler, sadece kulaktan dolma bilgilerle yetinmesin, araştırsın, “Dedem öyle diyordu!” yu aşsın!
Az okuyoruz ama her şeyi biliyoruz!
Dedemiz, babamız anlattı ya bize, daha ne gerek var gerisine!
Gerek var mı okumaya, gerek var mı yorulmaya?
Oysa kitaplar, dergiler, sanal ortamdaki dokümanlar, kültürel yayın yapan TV’ler ve diğer sosyal medyadaki faydalı kanallar bizi bekliyor.
Okumak, incelemek, öğrenmek…
İnsandan, tarihten, kültürden, sevgiden, aşktan yani hayattan bahsetmek, hayatı anlamak, hayatı paylaşmak doyumsuz bir duygu!

KEŞKE DAHA FAZLA OKUYABİLSEK!
Zihnînizi hayata uyandırmak,
İç dünyanızı süslemek,
Kendinizi layıkıyla tanımak,
Yıkanmak,
Karanlık dünyayı aydınlatmak için,
Cahilliğin canına okumak için,
Ezberlerimizi bozmak,
Şişkin egolarımız aşmak,
Sevgiye koşmak,
Bilgiyle dolmak,
Gerçeklerle yüzleşmek, kültür ve kimlikle barışık yaşayabilmek için daha fazla okuyabilsek.

İşte fırsat!
Bu fırsat kaçmaz!
Evdeyiz.
Zamanımız bol.
Değerlendirebiliriz.
Daha fazla okuyarak, daha iyi araştırarak kültürel derinlik kazanabiliriz!

İNSAN OKUR!
“Kurnaz insanlar okumayı küçümser.
Basit insanlar ona hayran olur.
Akıllı insanlar ise ondan faydalanır.” der F. Bacon
Diğer bir düşünür de: “Az yazanın, hafızasının kuvvetli, az konuşanın hazırcevap, az okuyanın da bilmediğini bilir gibi göstermesi için, çok kurnaz olması lazımdır!” der.

Yoksa biz, okumadan da bu kültürle yaşayabileceğimizi mi sanıyoruz?
İşte burada yanılıyoruz!
Okumadan olmaz, asla olmaz!
Toplumu, özellikle de gençliği okumadığı halde ayakta kalan bir medeniyet var mı acaba yeryüzünde?
Tarih ve kültür, sadece dinleyerek değil, okuyarak, özellikle de önemli eserleri tekrar tekrar okuyarak elde edilir.
Biz ancak, okuma zevki kazanmış, kültürünü, tarihini kaynağından öğrenmiş, zengin birikimli bireyler sayesinde çağdaş topum haline gelebiliriz.

AİLELERİN SORUMLULUĞU ÇOK AĞIR
Unutulmasın,  çocuklara ve gençlere kitap okumanın sevdirilmesi, özendirilerek yaygınlaştırılması, onlara dil, tarih sanat, edebiyat bilinci kazandırılması biraz da ailenin sorumluluğunda.
Bu konuda gereğini yapmayan herkes ağır vebal altındadır!

BU KÜLTÜR YAŞAMALIYSA BU TOPLUM OKUMALI!
Kültür bir milletin konuştuğu dilse,
Mensup olduğu dinse,
Tarih bilinciyse,
Gelenek ve görenekse,
Güzel sanatlarsa,
Bu kültür, okumadan nasıl kazanılır?
Nasıl gelecek nesillere taşınır?
Okumadan nasıl yaşatılır?
Bu kültür yaşamalıysa bu toplum okumalı!
Değil mi ki “Dünya kitaplarla güzel!”
O halde işte size hayati öneme sahip kitap dünyamızın adresi:
https://www.kafdavyayincilik.com / https://www.facebook.com/KAFDAV/ 

TEMENNİ
Bu sancılı, bu zor süreçte daha fazla okumak,
Daha fazla araştırmak, bu sayede ezberden, umursamazlıktan, vurdumduymazlıktan uzaklaşıp daha derin bir kültürel bilinç sahibi olmak.

Daha çok okuyan, daha derin araştıran, daha iyi sorgulayan, daha bilinçli bir toplum olma özlemiyle…

KAPAT