“EĞER GÜCÜMÜZÜ BİRLEŞTİRİRSEK…“

THARKOHO Safiyet
Adige Mak Gazetesi, Aralık 2012
Çeviri; AÇUMIJ Hilmi

THARKOHO Safiyet: Adige Cumhuriyeti Başkanı nezdinde kurulan Adige Cumhuriyeti Nahıjları Konseyi’ne ĞUÇ’ETL Nurbıy’in thamate seçilmesi ardından yaklaşık altı ay geçti. Bu süre içerisinde gerçekleştirilenler hakkında onunla bir görüşme yaptık.

ĞUÇ’ETL Nurbıy: Bütün uluslarda özellikle Kafkasya’da her zaman büyüklere-nahıjlara, akıllı kişilere danışmak gelenekti. Bu onların kusurlu kararlar almalarını engelliyordu. Günümüzde kurulan pek çok sivil kitle örgütü de görüşlerin dile getirilmesinin daha geniş bağlama yayılmasını sağladı, bu görüşler içerisinde en uygun-münasip olanının seçilmesinde uzun yaşamış, akıllı tecrübeli kişilerinde bakış açılarının değerlendirilmesi gerekiyor.

Her şeyden önce belirtmek istediğim şey; 15 yıl önce Adige Cumhuriyeti Başkanı nezdinde kurulmuş olan Nahıjlar Konseyi bir sivil kitle örgütü mahiyetindedir. Katılımcıları arasında uzun yıllar boyunca devlet idaresinde, kurumlarda çalışmış, büyük tecrübe ve geniş bilgi birikimi elde etmiş olan akıllı insanlar var. Farklı pek çok alanda övgü duyulası sıfatlara layık görülmüş olanları, savaş ve emek gazileri, bilimadamları, Rusya Federasyonu Yüksek Sovyeti’nde milletvekilliği yapmış olanları vb. pek çok kişi var. Bunun yanısıra altını çizerek söylemek istediğim başka bir şeyde bu insanların hepsinin vatanlarını seven, halkın ihtiyaçlarını-arzularını anlayan ve ellerinden gelen yardımı esirgemeyen kişiler. Nahıjlar konseyi toplumsal güçler arasında güçbirliği yapılması ve gelecek nesillerin insani değerlere aşina, ülkelerini seven insanlar olarak yetiştirilmesi yönünde pek çok şey yapıyor.

Yukarıda değindiğimiz konular üzerinde çalışmalar yapılmasının çok ulusun yaşadığı cumhuriyetimizde farklı milletler arasında anlaşı ve hoşgörünün pekişmesi hususnda büyük önemi vardır.

THARKOHO Safiyet: Devlet yöneticileri ve sivil kitle örgütleri ile nasıl çalışıyorsunuz?

ĞUÇ’ETL Nurbıy: Nahıjlar Konseyi’nde 16 kişi yer alıyor. Cumhuriyet merkezinden 8 kişi rayonlardan ve Adigekale kentinden birer kişi. Konseyimizin konumu itibariyle, gerekli olduğu zamanlarda ve en az üç ayda bir defa toplanılıyor. Nahıjlar Konseyi’nin üstlenmesi gerekenler ile başlıca çalışma alanlarını gözönüne alarak ilk toplantımızda bir yürütme kurulu seçtik. Bu yürütme kurulunda yer alanlar ziyadesi ile cumhuriyet merkezinde yaşayanlar. Konseyin toplantıları için yürütme kurulu ön hazırlıklar yapıyor ve her ayın son Perşembe’sinde toplanılıyor. Bunun yanısıra konsey üyeleri rayonlarda, kasaba ve kentlerde cumhuriyet genelindeki sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerine- toplantılarına katılıyorlar. Bunlar arasında savaş-emek gazileri, güvenlik kuvvetleri gazileri, emekliler birlikleri, Cumhuriyet Sivil Meclisi, Mıyekuape Kenti Sivil Konseyi, dini örgütler vs. yer alıyor.

Bunun yanısıra yerel yönetimlerdeki, bölgelerdeki temsilcilerimiz ise rayon başkanları, belediye başkanları ile sıkı ilişkiler içerisinde çalışıyorlar. Bütün bunlar cumhuriyetimizde olan sorunların zamanında çözümlenmesinde, cumhuriyetimizde barış, anlaşı ve hoşgörünün hakim olmasında faydalı oluyor.

THARKOHO Safiyet: Geçenlerde konseyinizin gazetelerde yayınlanan bildirisinde gençler arasındaki uyuşturucu ve alkol bağımlılığı karşısında kaygılarınızın olduğunu gördük. Devlet doğru ve düzgün bir yaşamın propagandasını geniş çaplı yapıyor olmasına rağmen, toplumsal organizasyonlarında ellerinden geleni sergilemelerine rağmen sizce bu durum neden böyle olmaya devam ediyor?

ĞUÇ’ETL Nurbıy: Nahıjlar Konseyi’nin olağan toplantısında görüşülmek üzere Yürütme Kurulu’nca şu üç konu belirlendi.

1) Konseyin 2013 yılında yapması gerekenlerin belirlenmesi.

2) Bazı Rayonlar ve Adigekale’den Nahıjlar Konseyi’ne seçilen üyelerin değiştirilmesi.

3) Cumhuriyetin geçtiğimiz yıl ve içerisinde bulunduğumuz yılın geçmiş zamanı esnasında gösterdiği sosyal-ekonomik gelişimin değerlendirilmesi ve Nahıjlar konseyi’nin bu hususta üstleneceği görevlerin tesbiti.

Konseyde bu konular görüşülürken ilk iki madde üzerinde tartışmalar olmadıysa da üçüncü madde ve cumhuriyetimizde yaşayan uluslara yönelik hazırladığımız bildirgenin hazırlanması kolay olmadı.

Cumhuriyetimizde yaşayanlardan her şeyden önce beklediğimiz, çağrısını yaptığımız şey devlet yürütme organlarının cumhuriyet ve yerel kurumlarının THAKUŞINE Aslan başkanlığında pek çok şeyin üstesinden gelindiğinin bilinmesiydi.Yeni gelen yılda da gerekenler yapıldığında cumhuriyet yaşayanlarının yaşamlarının gözle görünür bir şekilde daha iyiye gittiğini anlayacağız. Cumhuriyetin Başkanı kendisine ana görev olarak cumhuriyet yaşayanlarının yaşamlarının daha iyi olmasını sağlamak olarak belirledi. Yukarıda da belirttiğim gibi bunun sağlanması için toplumda birlik ve anlaşının hakim olması, cumhuriyetin sosyal ve ekonomik gelişimi için tüm toplumsal güçlerin güç birliği yapması gerekir. Burada ‘pek çok şey’deyiminin üzerinde çeşitli münakaşalar oldu. Gerçeği dile getirmek gerekirse ‘pek çok şey’ dememizde; turistik ‘Leğo-Nake’ tesisleri için yapılanlar, Kamennomost’ta büyük içme suyu hattının döşenmesi, Mıyekuape’ye gelen içme suyu hattının ikinci kısmının bitirilmiş olması, çok yıllar önce başlayıp bitirilmemiş olan Mıyekuape kent merkezindeki ‘turist’ isimli otelin inşasına el atılmış olması, yine kent merkezindeki ‘birlik ve anlaşı’ anıtının tamamlanmış olması, Cumhuriyet Stadyumu ‘Zekoşnığ’ın yenilenmesi vb. dayanığımız oluyor ve Cumhuriyet Başkanı’mıza güvenmemizi sağlıyordu. Bunların yanısıra konut sorununun çözümünde belirgin ilerlemeler var, küçük ve orta ölçekli ticaret gelişiyor, tarımsal alanda çağdaş gelişmelere tanık oluyor, yerleşkelere doğal gaz çekiliyor. Güney Federal Bölgesi’nde bulunan 6 subyekt içerisinde cumhuriyetimiz gelişimi ile birinci sıralarda yer alıyor.

Devlette olan şeyleri ayna gibi yansıtan şey ise okulların durumudur. Devletin vatandaşlarının yetiştirilmesinde onun büyük önemi vardır. Okulda sadece okuma-yazma değil, her alanda çocukların insancıl yönelerinin geliştirilerek eğitilmeleri pek çok şeyi çözer. Öğretmenlik ise zor olduğu kadar ilginç de. Bu yönde yеtenek ve bilgi sahibi uzmanların yetiştirilmesi hususunda özen gösterilmesi gereklidir. Bu arada şunuda belirtmeliyim ki; toplumsal örgütler bu konuda okullarla, kültürel alanda faaliyet gösteren kuruluşlarla sıkı ilişki içerisinde çalışmalıdır. Politikaya aşırı kapılıp devletin aşırı kritize edilmesinden bu çok daha iyidir.

THARKOHO Safiyet: Peki daha genç olanlar nahıjların nasihatlerini dinliyorlar mı, onların dile getirdikleri eksiklikleri gidermeye çalışıyorlar mı? Nahıjlarda her zaman insancıllıkları, davranışları ile örnek oluyorlar mı?

ĞUÇ’ETL Nurbıy: Çocuklarımızı eğitmemiz, bizleri dinlemeleri ve bizlerden daha iyi olmaları için. Günümüzdeki gençler iyiler, onlar arasında bizlerden çok şey öğrenmek için peşimizde olanlarıda çoklar. Çocuklarımız da bizler gibiler. Nahıj olduğumuzu kavrayarak üzerimize düşenleri yaptığımızda her şey yerli yerinde olacak. Ne denilirse denilsin zor zamanları aştık, toplumumuzun insanlığın yüce değerlerine geri döneceğine şüphe duyulmaz. Rusya Federasyonu Başkanı Vlademir Putin’de federal toplantıda yaptığı sunumda bu düşünceyi de dile getirdi.

THARKOHO Safiyet: Yeni yıl dolayısıyla cumhuriyet yaşayanlarına ne gibi temennilerde bulunmak istеrsiniz?

ĞUÇ’ETL Nurbıy: Ben sadece şahsım adına olmadan Nahıjlar Konseyi’n-deki tüm üyelerin adına cumhuriyetimizde yaşayanların esenlik, sağlık içerisinde, iyi nasibe sahip olarak, aralarında anlaşı ve hoşgörünün hakim olduğu, tüm iyi dileklerine kavuşmalarını temenni ediyorum.

KAPAT