K’UBE Şaban

Çeviri: HAPİ Cevdet Yıldız SIBIR OŞHA (SIBIRVUACH) * Çıkarttırdı topunu Sıbır Oşha tepesine at sırtında ** Kaseyler’in Muhammed’i. Kaseyler’in Muhammed’i Gümbürdetiyor topu oradan. Topun yaydığı barut dumanı Karanlığa boğuyor dağ…

Okumaya devam edin K’UBE Şaban

KIŞOKUA Alim

Çeviri: Atalık Rafet Мукъуэжь Анатолэ Ажылыр гъащ1эм и дэуэгъуми, Гуф1эгъуэм гуауэр къуэш ищ1ащ Щ1ым ехыжахэр дымылъагъуми Гукъэк1ыж къуэпск1э дапыщ1ащ. Сыхуейщ сэ куэдрэ сыпсэуну Щ1ым тетщи фыуэ слъагъу ц1ыху куэд Сыл1эн…

Okumaya devam edin KIŞOKUA Alim

ŞOCENTSUK Ali

Çeviri: Atalık Rafet Nalçik, 1929 KIŞ GECESİ Щ׀ымахуэ жэш Жэш губжьащи, жьы зэпихум Бадзэ хужьыр къырехьак׀, Къуак׀и тафи къимыгъанэу Джэбын хужьыр къырешек׀. Ауэ щы׀эщ жьым , боранхэм Зи уэрэдыр дэжууф,…

Okumaya devam edin ŞOCENTSUK Ali

HAKHUPAŞE Amırkhan (1882-1972)

Çeviri: Atalık Rafet BUGÜN SEVİNİYORUM Hakhupaşe Amırkhan (Хьахъупащэ Амырхъан) 1882 yılında Kabardey'de Kakhun (Къэхъун) köyünde dünyaya geldi. Babası çiftçi, aynı zamanda ünlü bir halk ozanı idi. Küçük yaşlarda karşılaştığı çiftçiliğin…

Okumaya devam edin HAKHUPAŞE Amırkhan (1882-1972)

BEŞTOKUA Habas

Çeviri: Atalık Rafet DİLİMİZİ KAYBEDERSEK Bu şiir, bestelenip Abaza Fatima tarafından seslendirilerek güzel şarkılarımız arasında yerini almıştır. Бзэр т1эщ1эк1мэ Бзэр тIэщIэкIмэ, дылъэпкъкъым. Акъыл ин ухуэмей КъыбгурыIуэу а тIэкIур Утетыну дунейм.…

Okumaya devam edin BEŞTOKUA Habas

KIŞOKUA Alim

Çeviri: Atalık Rafet   DİLİMİZLE BEN Şu koca dünyada kaç asır yaşasak da, Selamla gelenleri, bizde selamlarız. Ana dilimizin konuşulduğu her yerde, Benden bahsettiklerini duyacaksınız. Yürüyor saat geri dönmeden yol…

Okumaya devam edin KIŞOKUA Alim

BINDIHG Marie

Çeviri: Atalık Rafet CAN RAHAT OLMUYOR YABANCI TOPRAKLARDA Terk ettim doğduğum toprakları, Kısmetimi aramaya başladım, İçimde taşıdığım o tatlı hatıraları- Esen acı rüzgarlarla süpürdüm. Bin kere göç etsem de o…

Okumaya devam edin BINDIHG Marie

MIKUEJ Anatole

Çeviri: Atalık Rafet Köprü Ben geçmiş zamanın sonuncusuyum, Ben gelecek zamanında başlangıcıyım. Ben iki zamanın arasında köprüyüm. Benim; geleceğe kalkacak gemilerin limanı. Üç binli yıllara adım attım,- Ağıtlar daha çok…

Okumaya devam edin MIKUEJ Anatole

Yelgar Kaşif

Çeviri: Atalık Rafet Not: 1973 yılında Türkiye'ye yaptığı geziden sonra yazdığı şiirlerden. SELAMLAŞIRKEN Сэлам Зэхыжыгъуэм Güler yüzle karşılaşmıştık, arkadaşlarımla. Selamlaşırken - Göz yaşlarım sel olup dökülüyorlar, Aramızdakilerden erkekliği ile öğünenler:…

Okumaya devam edin Yelgar Kaşif

NEXUŞ Muhamed

Çeviri: Atalık Rafet DİASPORADAKİ ADİGELERE Лъэп1къым Адыгэ хэхэсхэм ядеж. Mektupla gelen resimler; beni en çok sevindiren – Aydınlık yüzlerinizle Karşılaşmış gibi oldum. Doğrusu; mektubunuzu okumadan,Güzel yüzlerinize – Bakıp oturmadan, Ne…

Okumaya devam edin NEXUŞ Muhamed