COŞKULU BAYRAMLAR

WORDIM Müzeyyen Kip Ertesi gün gazetelerde 23 Nisan Çocuk Bayramı şenliklerinin yapaylığını gösteren fotoğraflar vardı. Çocuk bayramlarında çocukları üst düzey siyasal ve bürokratik “resmi makamlar”a oturtuluyordu.  Saltanata ve şatafata özendiriliyordu…

Okumaya devam edin

DİASPORADAN YAŞAMINDAN KESİTLER – БАШ ТЕКЪУЗЭ ХЭМЫТУ

TEGULAN Yakup Temel (Тэгъулан Екъуб,Тыркум) Тырку къэралыгъуэр зымыц1ыху ар зэрызхэщ1ыхьа щ1ык1эм щымыгъуазэ зы ц1ыху, нобэ абы къыхэплъэ къыхэдэ1ухьыуэ щытмэ, лъахэм тыркухэм щымыхъуа, курдхэм нэмыщ1 лъэпкъ имысу къыщыхъунущ,зи бзэ зи културер…

Okumaya devam edin

DİASPORADAN YAŞAMINDAN KESİTLER – 1УЭХУР ЗЭЛЪЫТАР

TEGULAN Yakup Temel (Тэгъулан Екъуб,Тыркум) Лъэпкъ щхьэхуэ куэду зэхэщ1ыхьа Уэсмэн империер зэхэлъэлъа нэужьк1э, жылагъуэр зэрыпхъуак1уэхэм къыщытырахыжым щыгъуэ, абы щыпсоу лъэпкъ зыкъэмынэри (Тырку, адыгэ, курд, хьэрып, нэгъуэш1хэри) зэдэш1ыгъуу зэдэзэуа щхьэк1э, иужьк1э…

Okumaya devam edin

DİASPORADAN YAŞAMINDAN KESİTLER – 1ЭПЭ ПШЫНЭ

TEGULAN Yakup Temel (Тэгъулан Екъуб,Тыркум) Истамбул сык1уауэ и хъыбар зэхэсхри, концерт къэстыну Уарада музикэ гуыр зэзгъэлъагъумэ сф1эф1у, Шамил и ц1эк1э щэ1э кавказ хасэм зыхуэзгъазат. Сыщэджэ лъэхъанэхэм мы хасэм куэдрэ сык1уэуэ…

Okumaya devam edin

UZUNYAYLA’DAN BİR KAFKASYA ÖYKÜSÜ – ЕДЫДЖЫПЩ

TEGULAN Yakup Temel (Тэгъулан Екъуб,Тыркум) Жанхъуэт, тыркум и журналист ц1эры1уэхэм язым и щыкъуадэт. Илъэс 100 хуэдиз ипэ, 1900 гъэхэм и пэщ1эдзэхэм, Кавказым къи1эпхъук1ри, абы щыгъуэ Уэсмэн империем и къэлашхьэуэ щыт…

Okumaya devam edin

DİASPORADAN YAŞAMINDAN KESİTLER – ЖАНХЪУЭТ

TEGULAN Yakup Temel (Тэгъулан Екъуб,Тыркум) Жанхъуэт,тыркум и журналист ц1эры1уэхэм язым и щыкъуадэт. Илъэс 100 хуэдиз ипэ, 1900 гъэхэм и пэщ1эдзэхэм, Кавказым къи1эпхъук1ри,абы щыгъуэ Уэсмэн империем и къэлашхьэуэ щыт Истамбул къэк1уэгъат.…

Okumaya devam edin

DİASPORADAN YAŞAMINDAN KESİTLER – КЪАРУХЭР ЗЭГЪЭБЫДЫЛ1А ХЪУМЭ

TEGULAN Yakup Temel (Тэгъулан Екъуб,Тыркум) Зымахуэ,тыркум пхыдзауэ щыт къалэ ц1ык1ухэм язым егъэджак1уэуэ щылажэ ди благъэ щ1алэщ1э Лостэн Ерхьэн телефонк1э сыщепсалъэм, ''Даурэ уыхъурэ,уыздэк1уам уеса?'' жез1эт. ''Хъарзынэщ,к1уэху досэ..'' жери кЪыпеджэжащ. Зэрык1уэрэ мазых…

Okumaya devam edin

BİZ BÖYLE İSTEDİK GALİBA

BELCETUQUE Gürbüz Yalçınkaya Garmızey Hable’nin Kafkaslardan gelen Adigelerin köyü olduğunu, tatlı-sert xabzelerinin bulunduğunu anlatıma dayalı olarak da olsa bu gerçeği bilip, geçmiş yaşamın özlemini çeken bugünün çocuklarına... Bir kültürün yok…

Okumaya devam edin

ATLARLA ÇIPLAK AYAK YARIŞAN DEDEMİN KÖYÜ

Anadolu’nun bilinmeyen Çerkes köylerinden biri olan Garmızey köyü 1880’li yıllarda Kafkasya’dan sürülen Çerkesler tarafından kurulmuştur. Kafkasya’dan yola çıkıldığında 4 köy birlikte iken bu köylerden biri Çorum’a biri Ankara Bala’ya biri…

Okumaya devam edin
KAPAT