ÖLÜM EVLERİ

Oset toprakları tarihi eserler yönünden oldukça zengindir. Bizim amacımız XIV-XVIII yüzyıllarda yapılan bütün mimari eserler değil sadece mezarlar hakkında bilgi vermektir. Sizlere Kuzey Kafkasya Bölgesi’nin Kuzey Oset topraklarında yer alan…

Okumaya devam edin

KUZEY KAFKASYA HALKLARININ ETNOLOJİK ANALİZİ

Hulusi Üstün Şurası üzüntü vericidir ki Kuzey Kafkasyalıların insanlığın yeryüzündeki serüveninde oynadıkları rolle, onların haklarında bilinenler arasındaki oran çok dengesizdir. Bu bölge ve bu bölgede yaşayan halklar hakkında bilinenler hala…

Okumaya devam edin

KARADENİZ: BİR HALKLAR MOZAİĞİ

Habib Gül Karadeniz yüzyıllar boyunca çeşitli imparatorluklar, krallıklar ve devletler arasında anlaşmazlıklar ve savaşlar nedeni olagelmiştir. İlk çağlardan günümüze bu coğrafyanın onlarca savaşa ve paylaşıma maruz kalması, yalnızca yeraltı ve…

Okumaya devam edin

KAFKASYA’NIN COĞRAFÎ KONUMU VE STRATEJİK ÖNEMİ

Dr. Ufuk Tavkul www.caucasus.8k.com Karadeniz ile Hazar denizi arasında Doğu-Batı paralelinde uzanan ve yüksekliği orta kısımlarında beş bin metreyi aşan sıradağlar günümüzde Kafkaslar adıyla tanınmaktadır. Ortaçağ İslam gezginlerinin seyahatnamelerinde ve…

Okumaya devam edin

KABARDEYLER

Prof. B. H. Akbaşev Uluslararası Çerkes Birliği Başkanı Tarih Kabardeyler kendilerini Kabardey, Ruslar ise Kabardintsi olarak adlandırırlar. Kuzey Kafkasya’nın merkez bölgesinde yaşarlar. Çoğunluk Kabardino-Balkarya Cumhuriyetinde yaşar. Ancak Adige Özerk İl’inde…

Okumaya devam edin
KAPAT