RUSYA FEDERASYONU FEDERAL BÖLGELERİ

CircassianCenter Haber Merkezi Rusya Federasyonu; 21 Otonom Cumhuriyet, 7 Federal Bölge, 48 Şehir, 2 Federal Şehir, 1 Özerk Bölge olmak üzere toplam 89 Birimden oluşmuştur. RUSYA FEDERASYONU FEDERAL BÖLGELERİ Merkez…

Okumaya devam edin

OSMANLI’DA ÖLÜM ÇOKTUR

Ekgündem 29 Kasım 1997 Biliyorsunuz, Türk milliyetçilerinde ve İslamcılarında hep Osmanlı İmparatorluğu özlemi vardır. İmparatorluğun 600 yıllık saltanatının simgesi padişahların portreleri süsler onların duvarlarını. Bu Osmanlı sevgisini resmi ideoloji de…

Okumaya devam edin

OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA KÖLELİK

İrfan Erdoğan Osmanlı imparatorluğunda kölelik hem kölelik anlayışı, hem köleye karşı davranış hem de kölenin toplumda tuttuğu yer ve geleceği bakımlarında Avrupa ve Latin Amerika'daki kölelik sistemlerinden farklıdır. Osmanlı kölelik…

Okumaya devam edin

ÖLÜM EVLERİ

Oset toprakları tarihi eserler yönünden oldukça zengindir. Bizim amacımız XIV-XVIII yüzyıllarda yapılan bütün mimari eserler değil sadece mezarlar hakkında bilgi vermektir. Sizlere Kuzey Kafkasya Bölgesi’nin Kuzey Oset topraklarında yer alan…

Okumaya devam edin

KUZEY KAFKASYA HALKLARININ ETNOLOJİK ANALİZİ

Hulusi Üstün Şurası üzüntü vericidir ki Kuzey Kafkasyalıların insanlığın yeryüzündeki serüveninde oynadıkları rolle, onların haklarında bilinenler arasındaki oran çok dengesizdir. Bu bölge ve bu bölgede yaşayan halklar hakkında bilinenler hala…

Okumaya devam edin

KARADENİZ: BİR HALKLAR MOZAİĞİ

Habib Gül Karadeniz yüzyıllar boyunca çeşitli imparatorluklar, krallıklar ve devletler arasında anlaşmazlıklar ve savaşlar nedeni olagelmiştir. İlk çağlardan günümüze bu coğrafyanın onlarca savaşa ve paylaşıma maruz kalması, yalnızca yeraltı ve…

Okumaya devam edin

KAFKASYA’NIN COĞRAFÎ KONUMU VE STRATEJİK ÖNEMİ

Dr. Ufuk Tavkul www.caucasus.8k.com Karadeniz ile Hazar denizi arasında Doğu-Batı paralelinde uzanan ve yüksekliği orta kısımlarında beş bin metreyi aşan sıradağlar günümüzde Kafkaslar adıyla tanınmaktadır. Ortaçağ İslam gezginlerinin seyahatnamelerinde ve…

Okumaya devam edin
KAPAT