26 Ağustos 2010

CircassianCenter / Haber Merkezi

 

Maksim Gvindjiya

Maksim Gvindjiya "Abhazya, Afrika, Orta Doğu ve BDT ülkeleri ile ilişkiye girmektedir"

Abhazya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Maksim Gvindjiya; Abhazya’nın bağımsızlığının RF tarafından tanınması nedeni ile Abhazya Devlet Başkanlığı tarafından düzenlenen “Abhazya Cumhuriyeti’nin Dış Politikası Çalışmaları ve Geleceği” yuvarlak masa toplantısında yaptığı konuşmada “Abhazya’nın güvenliği sorunu Abhazya Dışişleri Bakanlığı'nın en önemli konusu olmayı sürdürmektedir. Gürcü-Abhaz çatışması daha çözüm bulmadığı için savaş çıkma konusu bir tehdit olmayı sürdürmektedir. Abhaz tarafı olarak savaş ortamının yeniden yaşanmaması için Cenevre görüşmelerinde anlaşmanın imzalanması konusunda ısrarlıdır” dedi.

Maksim Gvindjiya “Abhazya’nın dış politika çalışmalarında ki öncelikler arasında RF ile olan işbirliğinin geliştirilmesi bulunmaktadır. Ancak, Abhazya diğer ülkeler ile de karşılıklı yarar sağlayabilecek işbirliği çalışmaların da geliştirmeye hazırdır” dedi.

Maksim Gvindjiya “Abhazya dış politikası dengeli ve çok yönlüdür. Daha önce çok yönlü dış politika çalışmaları bizim toplumumuz içerisinde yanlış anlama ve eleştiri konusu olmuştur, bugün için bu çalışmaların ülke çıkarları ön planda tutularak birçok bileşenli dış politika ve uluslar arası arenada yüksek ölçüde tanınması çalışması olduğu anlaşılmıştır. Bizim dış politika çalışmalarımızın ana yönü budur” dedi.

Maksim Gvindjiya “Abhazya’nın Cenevre Görüşmelerine katılması, diğer katılımcılar ile ilişkilerin geliştirilmesi ile uluslar arası sivil toplum kuruluşları ile de ilişkilerin geliştirilmesini sağlamaktadır. Bu Abhazya dışişleri bakanlığı için önemli bir bileşen olarak görülmektedir” dedi.

Maksim Gvindjiya “Abhazya’nın uluslararası ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesinin önemini de vurgulama isterim. Dünya üzerinde pek çok ülke Abhazya’nın bağımsızlığını tanımamıştır. Abhazya onlarla ekonomik işbirliği kurmaya hazırdır. Biz, bu ülkelerle ilk aşamada ekonomik işbirliğinin yürütülmesi normları üzerinden çalışmalara başlayabiliriz. Şili, Arjantin, Belarusya, Ukrayna ve Türkiye ile bu türden çalışmalar yürütülüyor.” Dedi.
Maksim Gvindjiya “Abhazya’nın uluslar arası ortam içerisindeki imajını arttırmak için İnternet üzerinde ki bilgi ağının genişletilmesi çalışmaları sürdürülüyor. Dışişleri Bakanlığımız, Abhazya’da çalışan haber ajansları ve diğer bilgi kaynakları ile işbirliğine hazırdır ve çalışıyor” dedi.

Maksim Gvindjiya “Bizler üç yıldır Abhazya’nın elektronik ortamda {ab} olarak tanınması konularında çalışıyoruz. Ancak bu konuda bir etki elde etmezsek de üç harfli olan {abk} olarak elektronik ortamı yaratabiliriz “ dedi.
Maksim Gvindjiya “Abhazya, Latin Amerika ülkelerine aktif bir biçimde çalışıyor. Nikaragua ve Venezuela ile birlikte Arjantin, Şili, Bolivya, Uruguay’da çalışmalar yürütülmektedir. Bizler, Paraguay ve Brezilya ile de ilişki kurmaya hazırlanıyoruz. Gürcistan ile zaten diplomatik ilişkiler sürdürülmektedir. Latin Amerika’da ilginç bir durum bulunmaktadır. Orada Abhazya’nın bağımsızlığını tanımayan birçok ülkenin bulunduğu ortamda ABD ve Gürcistan’ın ilişkilerini kesmelerine rağmen iki ülke ile Nikaragua ve Venezuela’nın bağımsızlığımızı kabul etmesi sonucunda diplomatik ilişki kurulmuştur” dedi.
Maksim Gvindjiya “Abhazya, ayrıca çeşitli Afrika Ülkeleri, Ortadoğu ülkeleri ve BDT Ülkeleri ile de ilişkiye girmektedir” dedi.

Maksim Gvindjiya “Bizlerin Abhazya’nın ulusal kalkınma kavramını geliştirmesi gerekiyor. Bizim iç politik gelişmelerimiz dış politika çalışmalarımızı ciddi bir biçimde etkiliyor. Buna bağlı olarak dış politikalarda bunun tersi olarak iç politik gelişmeleri etkiliyor” dedi.

Maksim Gvindjiya “Abhazya’nın diğer ülkeler tarafından bağımsızlığının tanınması konusuna dikkatleri çekmek isterim. Ülkeler, uluslar arası hukuk kavramını kendilerine göre yorumluyorlar. Bugün, iki uluslar arası hukuk kavramı olduğunu belirtmek gerekir, birincisi -halkların kendi kaderlerini tayin hakkı, diğeri ise- Ülkelerin toprak bütünlüğü hakkı ilkesi. Biri özellikle Gürcü mültecilerin Abhazya’ya geri dönmesi hakkı konusunda ısrarcı olunuyor, diğeri ise Kosova olayı konusunda ki gibi durumun kabul edilmesinin itirafı olarak ortaya çıkıyor. Tanınma konusu, uluslar arası hukuk koşullarında ki olarak değil de uluslar arası siyaset alanında sorun olarak görülüyor” vurgulamasında bulundu. (abhazyam.com)
 
 
Türkiye’den RF'na ihraç edilen 60 ton haşhaş sağlıksız olduğu gerekçesi ile geri gönderildi

Türkiye’den RF'na getirilen 60 ton haşhaş, yerel hijyenik kurallara uymadığı gerekçesiyle geri gönderildi.

RF Bitki Koruma ve Karantina Servisi Rosselhoznadzor, RF-Ukrayna sınırına yakın Bryansk bölgesinde Türkiye’den getirilen 60 ton haşhaşı özel incelemeye aldı. Rosselhoznadzor müfettişleri, Sovtransavto-Bryansk Holding’in geçici deposunda bulunan haşhaştan örnek alarak özel laboratuvar araştırması yaptı. Laboratuvarda yapılan inceleme sonucunda, Türk haşhaşının “Gıda ürünlerinde katkı maddelerin içeriğiyle” ilgili devlet standartı GOST’a ve bazı hijyenik kurallara uymadığı tespit edildi.

Rosselhoznadzor Bryansk ve Smolensk Bölge Dairesi’nden yapılan açıklamada, ürünün bölgedeki “SİDZ” isimli şirkete ait olduğu da belirtildi. RF ilgili makamlar, RF Federasyonu’nun 05.12.1998 tarihli ve 183 nolu “Tohum ve Ürünlerin Güvenliği, Kalitesiyle İlgili Devlet Kontrolü ve Denetimi” yasası gereği 60 ton haşhaşın Türkiye’ye geri gönderilmesine karar verdi. (AA)
 
 
RF'nın Abhazya’nın Bağımsızlığını Tanıdığı Tarih Olan 26 Ağustos Törenlerle Kutlanıyor

26 Ağustos saat 19:00 da Suhum Şehri Özgürlük Meydanı’nda, Abhazya Cumhuriyeti’nin RF Federasyonu tarafından bağımsızlığının tanınmasının ikinci yılını doldurması nedeni ile konser düzenlenecektir.

26 Ağustos saat 19:00 da ki konsere Abhazya Devlet Halk Dansları Topluluğu ve sanatçıları katılıyor. Konsere RF Federasyonu Krasnodar “Özgür Kazaklar” Flarmoni’si de şarkıları ile katılıyor.

Saat 21:00’da Muhacır Parkı’nda, «Югра» show gurubu, «Музыкального квартала, «Ащхардац» rok gurubu ve DJ Rufat’ın katılımı ile konser programı düzenlenecektir.

Saat 23:00’de Suhum sahilinde havai fişek gösterisi sunulacaktır. (abhazyam.com)
 
 
Akbank'tan hazine faiz destekli yatırım kredisi

Akbank, Hazine Müsteşarlığı ile imzaladığı protokolle, kalkınmada öncelikli toplam 57 ilde bölge ayrımı yapılmaksızın Ar-Ge ve çevre konularında yatırım yapacak firmalara, hazine faiz desteği imkanıyla kredi kullandıracak.

Akbank'ın açıklamasına göre, Akbank ile Hazine Müsteşarlığı arasında yapılan işbirliği, kalkınmada öncelikli III. ve IV. Bölge illerinde yapılacak yatırımların yanısıra Ar-Ge ve çevre yatırımlarını da içeriyor.

Bu kapsamda yapılan yatırımlar için firmalar kredilerini Hazine faiz desteği ile kullanarak finansman maliyetlerini düşürebilecekler. 27 ili kapsayan III. bölgede yapılacak yatırımlarda, firmaların kullanacakları kredi faizinin, TL cinsi kredilerde yüzde 3'ü, döviz kredilerinde ise yüzde 1'i Hazine Müsteşarlığı bütçesinden karşılanacak.

30 ili kapsayan IV. bölgede yapılacak yatırımlar ve bölge ayrımı yapılmaksızın Ar-Ge ve çevre yatırımları için ise bu oran, TL cinsi kredilerde faizin yüzde 5'i ve döviz kredilerinde yüzde 2'si olarak belirlendi.

Yatırım kredileri için uygulanacak faiz desteği tutarı proje bazında Ar-Ge ve çevre yatırımları için maksimum 300 bin lira, kalkınmada öncelikli III. ve IV. Bölge illerinde yapılacak yatırımlar için 500 bin lira düzeyinde bulunuyor. Kredi, asgari 6 ay anapara ödemesiz ve en az 1 yıl vadeli olarak kullandırılacak.

Faiz desteğinden yararlanılması için, Hazine Müsteşarlığı tarafından verilen Yatırım Teşvik Belgesi'de yararlanılacak destek unsurları arasında "faiz desteği" ifadesinin yer alması gerekiyor.

Akbank Genel Müdür Yardımcısı Ferda Besli, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Akbank'ın Türk ekonomisinin gelişmesine paralel olarak, firmaların yatırımlarının finansmanına katkıda bulunmak konusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

Bu amaç doğrultusunda, Hazine Müsteşarlığı Faiz Destekli Kredileri'ni çok önemli bir adım olarak gördüklerini ifade eden Besli, kredi ile hem müşterilerine anapara geri ödemesiz dönem ile uzun vadeli kredi imkanı sunduklarını hem de Hazine desteği sayesinde finansman maliyetlerini düşürdüklerini kaydetti. (DünyaGazetesi)
 
 
RF ekonomisine Alman teknolojisi

RF Başkanı Medvedev, modernleşme hedefine ulaşabilmek amacıyla Almanya’nın ekonomik ve teknolojik desteğini almaya çalıştı. İki ülke arasında düzenli temas kurulması amacıyla oluşturulan “St.Petersburg Diyaloğu” toplantıları çerçevesinde iki uçak dolusu bakan, bürokrat ve işadamıyla Urallar bölgesindeki Yekaterinburg kentine gelen Alman Başbakanı Angela Merkel iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri “başarı öyküsü” diye tanımladı.

Medvedev’in modernleşme hedefine destek veren Alman Başbakan, yüksek teknoloji alanında RF ile işbirliği artırmaya hazır olduklarını belirtti.

Merkel’le önce kahvaltıda buluşan, ardından toplantılara katılan Medvedev, Alman şirketlerinin yabancılara da açılan dev işletmelere yatırımda bulunmasını beklediklerini söyledi.

Ortak projeler

İki ülke arasında imzalanan çok sayıda anlaşma arasında en önemlisi Alman Siemens’in RF Demiryolları’na toplam 2,2 milyar euro değerinde 240 vagon satmasıyla ilgili anlaşma oldu. Ayrıca Siemens’in RF'nun “silikon vadisi” olarak anılan “Skolkovo Projesi”ne katılmasıyla ilgili bir belge imzalandı.

Anlaşma uyarınca, Alman şirketi Moskova yakınlarındaki “Skolkovo”da bir araştırma merkezi kuracak. Siemens’i diğer Alman şirketlerinin izlemesini beklediklerini söyleyen RF lideri, ”Modernleşme alanında Almanya bizim stratejik ortağımız” dedi.

Vize ve insan hakları sorunu

Ekonomik işbirliğinin ağırlıkta olduğu RF-Alman zirvesinde taraflar bazı konularda görüş ayrılıklarını gidermeyi başaramadı. Merkel, RF ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki vizenin kaldırılması için ısrar eden Medvedev’e, "bunun zaman alacağını”söyledi.

RF'nun demokrasi sicili nedeniyle sık sık Batılı ülkelerin eleştirilerine hedef olan Medvedev, Çeçenistan’da bir yıl önce öldürülen ünlü insan hakları savunucusu kadın Natalya Estemirova’nın katilinin belirlendiğini ve hakkında uluslararası tutuklama kararının çıkarıldığını Merkel’le ortak basın toplantısında açıkladı. Görüşmelerde enerji ve İran’ın nükleer dosyası gibi konuların yanı sıra iki ülkenin tarih kitaplarının ortak yazılması olasılığı konuşuldu.

Paul'un arkadaşlarını yediler

Ortak basın toplantısında siyaset dışı konular da gündeme geldi. Dünya Kupası’nda RF heyetinin çoğunluğunun Almanya’yı tuttuğunu söyleyen Medvedev, ”Çarşamba akşamı Merkel’le yemekte Paul’ün arkadaşını yedik!”sözleriyle kahin ahtopota atıfta bulundu. RF, Alman ve Amerikan liderleri arasındaki ilişkiler konuşulurken Merkel, ”Aramızda en çok hamburger seven benim”dedi.

(Deutsche Welle Türkçe, Cenk Başlamış / Moskova)
 
 
Moskova Belediyesi yabancı işçi kotasını 200 bine indirdi

Moskova Belediyesi, yabancı işçi gücü kotasını 200 bine indirdi.

Moskova Belediyesi İşçi ve Emek Masası Başkanı Oleg Neterebski, düzenlediği basın toplantısında başkentte yabancı işçi gücü kotasının azalttıklarını belirtti. Belediye yetkilisi, “2011 yılında Moskova’da yabancı işçi gücü kotası 200 bin kişi olacak. 2009 yılında bu rakam 392 bin idi. Fakat çalışma izni ise sadece 327 bin kişiye tanındı. 2010 yılında da kota 250 bin kişi olarak belirledik. Bu çerçevede 150 bin kişiye çalışma izni çıkardık.” dedi.

Belediye yetkilisi Neterebski, başkentte işsizlik sayısının Mart ayından bu yana düşerek 52 bin olduğunu da sözlerine ekledi.
 
 
RF Afganistan'a dönüyor

Jason Motlagh’ın TIME’da yayınlanan, “Amerika’nın onayıyla, Moskova Afganistan’a geri dönüyor" adlı makaleyi sizlere sunuyoruz. Motlagh, eski düşmanların bir vakitler savaştıkları alanları, bugün hangi şartlar altında birbirlerine terk ettiklerini ele alıyor. Motlagh’ın yazısı, askerlerini bölgeden çekmeye hazırlanan Amerika Birleşik Devletleri’nin yaratacağı boşluğun Asya’da ortaya çıkaracağı olası çatışmaların önüne geçebilecek gücün RF olduğunu görmek açısından önem taşıyor. ABD ve RF arasında, Afgan coğrafyasında yaşanan bu gelişmeler bizlere bir kez daha, uluslararası ilişkilerin duygular ve eski düşmanlıklar üzerine değil, çıkarlar üzerine kurulu olduğunu gösteriyor.

RF Devlet Başkanı Dmitry Medvedev, Afgan lider Hamid Karzai ile birlikte Pakistan ve Tacikistan’lı meslektaşlarını Soçi’de ağırladı. Bu yıl ikincisi gerçekleşen görüşme, düşük öneme haiz gibi görünse de, gündem maddeleri gayet dikkat çekiciydi. Afganistan’dan dağılan radikal islam dalgaları ve uyuşturucu ticaretini, ulusal güvenliğine tehdit olarak gören RF'nun gözleri, yıllar sonra bir kez daha Afganistan’a odaklanıyordu. 20 yıl önce aldığı küçük düşürücü yenilginin ardından RF, harabe halindeki ülkenin altyapısına, enerji kaynaklarına ve bölgede askeri gücünü arttıracak yeni planlara milyar dolarlar harcamaya hazır bir şekilde, Amerika’nın onayını bekliyor. (RR)
 
 
Şanghay İşbirliği Örgütü ortak anti-terör tatbikatı başladı.

RF Ulusal Anti-terörizm Komitesi açıklama yaparak, Şanghay İşbirliği Örgütü çerçevesinde gerçekleşen, terörle mücadele tatbikatının başladığını duyurdu. Komite açıklamasında, tatbikatının amacının, örgüt üyesi ülkelerin ulusal anti-terör merkezleri, özel servisler ve hukuk güçleri arasındaki koordinasyonu sağlamak ve bu yolla olası terör saldırılarının önüne geçmek olduğunu açıkladı.

RF Ulusal Anti-terörizm Komitesi açıklama yaparak, Şanghay İşbirliği Örgütü çerçevesinde gerçekleşen, terörle mücadele tatbikatının başladığını duyurdu.

RF'nun güneyinde bulunan Saratov bölgesinde yapılan tatbikat iki aşamadan oluşuyor. İlk aşaması 16-23 Ağustos tarihlerinde yapılan tatbikatın, ikinci aşaması 25-28 Ağustos tarihleri arasında uygulanacak.

Komite açıklamasında, tatbikatının amacının, örgüt üyesi ülkelerin ulusal anti-terör merkezleri, özel servisler ve hukuk güçleri arasındaki koordinasyonu sağlamak ve bu yolla olası terör saldırılarının önüne geçmek olduğunu açıkladı.

Tatbikat’ın ilk bölümünde RF, Kırgız ve Kazak güçleri, hayali bir terörist gruba karşı, ortak operasyon düzenledi.

Şanghay İşbirliği Örgütü Çin, Kazakistan, Kırgızistan, RF, Tacikistan ve Özbekistan’dan oluşuyor. Hindistani İran, Moğolistan ve Pakistan da örgütte gözlemci statüsüne sahip. (RR)