...................
...................

İNDEKS

                         
...................
...................

Diasporadan Anavatana Akıl Verme Akademisi

ççççç
Bu bölüm anavatanımızın layık olmadığı bir konumda olduğunu düşünen, ancak ilkokul düzeyinde bilgisiyle akıl verenleri
geliştirmek ve eğitmek amaçlı hazırlanmıştır.
...................
...................
1. GENEL BİLGİLER
 
............

Küçük Bir Köpekten Alınacak Diplomasi Dersi

Yazarı Bilinmiyor

............

Küreselleşen Dünyada Diplomasi: Kamu Diplomasisi

Yrd. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

............

Siyaset Bilimi Nedir?

genbilim.com

............

Demokraside Başkalaşmalar ve Gerileme

Maurice Duverger

............

Kamu Diplomasisi

Bekir Aydoğa

............

Meta Üretimi, Meta ve Para

P. Nikitin

............

Uluslararası İlişkilerde Güç Kavramı

Doç. Dr. Haluk Özdemir

............

Uluslararası İlişkilerde Yaklaşım, Teori ve Analiz

Doç. Dr. Mustafa Aydın

............

Uluslararası İlişkiler Kuramında ‘Konstrüktivist Dönüşü’ Anlamak

 Doç.Dr. Mustafa Küçük

............
...................
2. AVRUPA BİRLİĞİ ÖRNEKLERİ
 
............

Avusturya ve İsviçre Sistemlerinde Hukuk Eğitimi

Doç. Dr. Murat Türe - Dr. Kutluhan Bozkurt

............

Lizbon Sonrası Avrupa Birliğinin Cezai Meselelerde Yetkisinin Kapsamı

Dr. Bahadır Yakut

............

Avrupa Birliği’nde Organik Tarıma Yönelik Politikalar

Cengiz Sayın

............

Avrupa Birliği Kentsel Politikası ve Türkiye Kentleri Üzerine

Dr. Bülent Duru

............

Avrupa Birliği Sosyal Politikası

Yrd. Doç. Dr. Füsun Özerdem

............

Avrupa Birliği Ülkelerinin Eğitim Sistemlerinin Yönetim Yapısı

M. Cevat Yıldırım

............

Yeni Eğitim Politika Sorunları

OECD

............

Sosyal Değişme Katalizörü Olarak Turizm ve Etkileri

Yrd. Doç. Dr. Şakir Berber

............

Avrupa Birliği Çevre Politikası

Dr. Bülent Duru

............

Hasta Hakları Alanındaki Gelişmeler ve Değişen Değerler

Dr. N. Yasemin Oğuz

............

Parasal Krizlerin Tahmin Edilmesi: Teori ve Uygulama

Yrd. Doç. Dr. Hatice Erkekoğlu
Doç. Dr. Emine Bilgili

............

Para Politikalarının Banka Kredi Kanalı Üzerindeki
Etkileri

Yard. Doç. Dr. Nejla Adanur Aklan
Araş. Gör. Mehmet Nargeleçekenler

............

Avrupa Birliği Çerçevesinde Fikrî Mülkiyet Hakları (FMH)

Ankara Sanayi Odası

............

Fikrî Mülkiyet Haklarına Uzmanlaşmış Patent ve Marka
Ofisleri Açısından Bakış

Ankara Sanayi Odası

............

Fikrî ve Sınai Mülkiyet Hakları ve Sözleşme Yönetimi

Ankara Sanayi Odası

..........................
...................
3. İŞ KANUNU AB UYGULAMALARI
 
............

Hizmet Akitlerine İlişkin Düzenlemeler

TISK

............

Zincirleme Hizmet Akitleri

TISK

............

Özürlü İstihdamı

TISK

............

Çalışma Süreleri Konusundaki Kısıtlamalar ve Fazla Çalışma Ücreti
TISK

............

Çalışma Süreleri

TISK

............

Gece Çalışması, Haftalik Dinlenme

TISK

............

İşyeri Hekimi İstihdamı

TISK

............

Yıllık Ücretli İzin Süreleri, Ulusal Bayram ve
Genel Tatil Günleri

TISK

............

Esnek Çalışma Modelleri

TISK

............

Kısmi Süreli (Part-Tıme) Çalışma

TISK

............

Ödünç İş İlişkisi ve Özel İstihdam Büroları

TISK

............

Asgari Ücret Uygulamaları

TISK

............

Garanti Fonu Uygulamaları

TISK

............

Eşit Davranma İlkesinin Uygulaması

TISK

............

Bildirim Önelleri ve İhbar Tazminatları

TISK

............

Toplu İşçi Çıkarma Uygulamaları

TISK

............

Kıdem Tazminatı Miktarları

TISK

............

İşveren Tarafından İş Akdinin Feshinde
Kıdem Tazminatı Uygulamaları

TISK